Familien Brindts Hjemmeside          Til forside

Tversted Å

Her er en fotoserie taget på forskellige årstider gennem de senere år. Bemærk, hvordan åen hele tiden ændrer form i udløbet til Tannisbugt. Åens forløb på stranden varierer ofte med flere hundrede meter.

Havet (Tannisbugt) ud for Tversted Å.
29.01.2002
Åen løber parallelt med havet. Den kraftige blæst tvinger hele tiden
åen mod øst.                                                        29.01.2002
Åudløbet helt oppe ved klitterne.                             29.01.2002 Åudløbet på langs af stranden.                                  29.01.2002
Åudløbet taget fra klitten.                                      Åudløbet                                                              
Åudløbet taget fra klitten Åens forløb på stranden.                                         
Samme sted et par dage senere. Nu med sne.           ...og fra klitten samme dag
Åudløbet fra klitten. Tættere på stranden.
...og på stranden Fra klitten
Lidt længere fra På stranden
Mod Tversted By Udløbet den 23.09.2007
Ved stranden                                                       23.09.2007 Langs stranden                                                       23.09.2007
Så har gravemaskinen været i gang. Åen direkte ud i Tannisbugt.
08.10.2007
Flot direkte udløb.                                                   08.10.2007
Så begynder den at søge mod øst.                            21.10.2007 Fra klitten.                                                            21.10.2007
Åen mellem vores sommerhus og udløbet.                   21.10.2007 Et af de mange sving Tversted Å tager.                      21.10.2007
"Åudløbet" fra klitten. Åen er forsvundet.                   01.11.2008 Nej, forløbet er bare ændret temmelig meget               02.11.2008
Åen løber igen parallelt med stranden...                       02.11.2008 ...og er faktisk på vej ind i landet                              01.11.2008
Den bliver selvfølgelig stoppet af klitten...                 01.11.2008 ...men gør et ihærdigt forsøg på at bryde gennem klitten.
                                                                         01.11.2008
 
Det ser voldsomt ud, og der falder meget sand i åen.  01.11.2008  
Et par uger efter... ...er åen stadig på afveje...
og følger klitten... ...og gør stadig et stort indhug i klitten.
Det obligatoriske billede taget fra inderste klitrække. Åen løber en smule til højre. Billedet er taget fra yderste klitrække, og viser et sjovt forløb. Åen har taget et ordentlig sving.
Billedet er taget ved åens udløb lige ved kanten af stranden og klitten Åen æder sig ind i sandet på stranden.
På den måde æder åen sig østpå. Man kan se til venstre i billedet, at den allerede er ved at lave en afstikker østpå. Hele tide brækker der store klumper sand af. Man skal ikke gå for tæt på.
Sandet føres hurtigt med strømmen ud i havet. Åen drejer stadig mod øst...
...slår et par sving og løber ud i havet.  
Å udløbet en vinterdag Stille og roligt direkte ud i Tannisbugt.
I dag er Å udløbet ikke synlig. Forklaringen er her. Åen drejer skarpt til højre lige efter klitten...
 
... og følger klitterne inden det igen finder ud mod Tannisbugt.  
Så er der igen gravet... ...og åen løbet direkte ud
Der har været et par kraftige storme den senere tid.
Det obligatoriske billede af å udløbet, ser meget normalt ud.
Men der er godt nok sket ting og sager. Her ses broen over Tversted å, hvor det tydeligt ses, at vandet har været langt oppe.
Tang, skidt og møg ligger nu langs åen. Det ser ikke særlig rart ud.
Skum fra havet ligger fortsat i åen sammen med en masse affald. Vandet må have været helt oppe over broen.
Et kig hen mod åens sving mod stranden. Og den anden vej. Åen løbet mellem sivene til højre. Vandet har været helt oppe ved sivene i venstre side. Trykket ind af havet.
Klitten på den anden side af åen har mistet en del af sin størrelse. Der er forsvundet rigtig meget.
Klitterne står med stejle skrænter ned mod stranden.  
 
  Stranden er til gengæld nærmest renset for affald. 
   
Ikke det normale billede af klitrækken i Tversted.  Sådan har vi aldrig set klitterne i de 12 år, vi er kommet til Tversted. 
   
Der er ikke mange gryder, der kan solbades i til sommer.   Ved nedkørslen til stranden er affaldet skrabet sammen... 
   
...så trafikken kan komme forbi. Her i venstre side af vejen.  Og her højre side. Også her mangler der meget klit.
I januar 2015 var der igen en kraftig storm i Danmark, og i Tversted gik det heller ikke stille for sig.                      Foto: B.Bech 10.01.2015 Som det ses, er der ikke meget strand tilbage, der hvor Tversted å løber ud i havet.                                        Foto: B.Bech 10.01.2015
Hvad er hav og hvad er å?                           Foto: B.Bech 10.01.2015
       
Broen over Tversted å viser meget godt den forhøjede vandstand. Normalt er der vel ca. 1½ m fra broen og ned til åen.    Foto: B.Bech
Først i december var der igen forhøjet vandstand ved broen, og masser af skibsaffald aflejres langs åen. Sjældent er Tversted å så bred.
Vesterhavet skyller ind i åudløbet. Det er utroligt så meget vand, der skyller ind i åen.
Også her ser man, hvordan vandet æder sig ind i klitten. Og der er ikke meget tilbage af vores udkigsklit ved udløbet.
I åudløbet dukkede denne fætter op. Mon den var syg eller bare slikkede solskin vides ikke.
Men den var ikke bange for os, Det lykkedes, at komme helt hen til den uden den tog notits af os.
Måske var den bare træt og trængte til en lille lur på stranden. Her skyller vandet ind over den, men det fik den heller ikke til at svømme væk.
Billeder fra 20.12.2015, hvor det igen havde stormet. Det ser dog helt fredeligt ud nu, men der har være knald på. Stranden er igen skrumpet.
Og igen er der røget masser af klit i havet.  
En dristig sjæl har vovet at køre på det smalle stykke strand. Marehalm og sand i store mængder har løsnet sig fra klitterne.
  Og her dukker opkørslen fra stranden til Tannisby pludselig op, og ser helt anderledes ud end den har gjort i mange år.
I januar 2016 rasede stormen igen i Danmark. Stranden er nærmest væk, og det var ikke muligt at gå den normale tur på stranden. Vandet har virkelig ædt sig ind i klitterne og marehalmen skylles væk med havet.                                                             30.01.2016
Åudløbet                                                                  30.01.2016 Havet skyller langt ind i åen.                                       30.01.2016
Vinterferie. Havet er igen roligt. Solen skinner på stranden, der igen ses i bredformat. Klitterne ser dog stadig forfærdelige ud, men med de rigtige vind- og vejrforhold vil de blive større.
Om de nogensinde genvinder fordums størrelse, er dog usikkert. Tversted å løber stille og rolig ud i Tannisbugt.
Det varer måske ikke længe, før vi får en sag magen til andre byer langs vestkysten som Nørre Lyngby, Nørlev, Kjul o.s.v ". Dette sommerhus er kommet i betænkelig afstand til havet. Heldigvis er det vist også det eneste sommerhus i hele området, der ligger så tæt på havet.
De markante ødelæggelser på klitterne ses stadig. Og vores udsigtsklit er nærmest væk
  Broen over åen ser også ganske fredelig ud, men bemærk alt det affald den er behængt med
Ikke bare masser af siv, grene og... ...sågar også en kæmpe træstamme er skyllet langt ind på land...
...men også plastaffald, glasflasker, flamingo stykker og meget... ...meget andet ligger nu langs åen langt ind på land
Det obligatoriske foto taget mod Tversted Å´s udløb. Og samme sted fra med zoom.
Det er den 22. januar 2017, og det er vel ca. 2 uger siden vi hørte, at stormen igen havde været slem ved klitterne. Uggerby å er kommet på den forkerte side af de nedrammede pæle, der gerne skulle beskytte udløbet mod vestenvinden.
Som jeg forudsagde for ca. 1 år siden, ville dette sommerhus nok ikke blive liggende i mange år. Jeg havde dog ikke forventet, at de ville gå så hurtigt. For mindre end 1 år siden, var der dog stadig nogle meter klit.
Alle klitter er væk, og huset ligger nu på stranden... ...og er ikke til at redde.
   
                                                                                            22.01.2017 

                                      Tilbage til Tversted                                                  Til Toppen